Renouvellement de la chaire sur l’acier et l’ingénierie des façades

Les points clés de l'accord conclu le 24 septembre 2015 sont le financement et la mise en œuvre de projets de recherche communs. ArcelorMittal Luxembourg s'est ainsi engagé à hauteur de 350 000 euros jusqu'en 2019. Le groupe sidérurgique compte déjà depuis 2010 parmi les principaux partenaires et soutiens de l'Université du Luxembourg.

 

© Université du Luxembourg - Michel Brumat

Le président du conseil d'administration d’ArcelorMittal Luxemboug, Michel Wurth et le recteur de l’Université de Luxembourg Rainer Klump signent la prolongation de la coopération. © Université du Luxembourg - Michel Brumat

 

La prolongation de la coopération a été signée à la Maison du Savoir, sur le nouveau Campus de Belval. L'Université du Luxembourg était représentée par son recteur, Rainer Klump, et par le président du conseil de gouvernance, Marc Jaeger, tandis qu’ArcelorMittal Luxembourg était représenté par le président de son conseil d'administration, Michel Wurth, et par Valérie Massin, directrice d’ArcelorMittal Luxembourg.

Coopération de recherche pour des bâtiments high-tech

Les travaux de recherche de la chaire de Christoph Odenbreit, professeur en construction métallique et construction mixte, se porteront dans les années à venir sur la recherche et le développement de solutions de construction en acier efficaces et durables pour des bâtiments high-tech, de matériaux en acier composite et de verre.

De nombreux autres projets ont déjà été mis en œuvre en coopération avec ArcelorMittal. On compte parmi ceux-ci :

  • un projet d'amélioration des raccordements de poutres en acier à des piliers en acier ;
  • un projet de calcul de la corrosion dans les cloisons en acier ;
  • un projet de fixation de poutres en acier supportant des charges élevées à des éléments en béton ;
  • un projet d'étude de la durée de vie des chevilles en acier dans les ponts en acier composite.

Les résultats du dernier projet de recherche qui concerne les couvertures en acier composite entreront dans les futures normes européennes.

La chaire « ArcelorMittal Chair of Steel and Façade Engineering » travaille sur des projets de recherche en coopération avec, entre autres, l’Université de Bradford, les Universités techniques de Darmstadt et Stuttgart, ainsi qu’avec le Steel Construction Institute de Londres. Christoph Odenbreit et son équipe continueront à s’intéresser de près aux mélanges de verre et d’acier en accordant une attention particulière à l’optimisation des produits laminés en acier hautement résistant d’ArcelorMittal Luxembourg pour la construction en hauteur et la construction d'immeubles de grande hauteur. À l’avenir, les essais sur composants seront effectués dans le laboratoire de génie civil sur le Campus de Belval à Esch-sur-Alzette.

L’Université soutient l’innovation économique et sociétale au Luxembourg

Pour le recteur de l'Université du Luxembourg, Rainer Klump, la chaire sera un point de convergence pour l'industrie luxembourgeoise sur le marché du bâtiment : « Nous voulons identifier, étudier et tirer parti ensemble des tendances et des évolutions futures. De plus, assurer la disponibilité d'ingénieurs très bien formés est une préoccupation majeure pour l'industrie. Grâce au soutien d'ArcelorMittal Luxembourg, l'Université du Luxembourg va pouvoir développer son centre de recherches dans le domaine de l'ingénierie des structures et renforcer l'importance de celui-ci en faisant de nouvelles découvertes ».

« L’engagement fidèle d’ArcelorMittal Luxembourg envers l’Université du Luxembourg illustre l’implication de notre entreprise dans la vie sociale et économique ainsi que notre engagement vis-à-vis du secteur éducatif de notre pays. Nous travaillons constamment pour permettre des innovations architecturales dans les constructions en acier et en acier composite. La coopération avec l’équipe de recherche de pointe de Christoph Odenbreit est très prometteuse pour le développement de produits. », souligne Michel Wurth.

« ArcelorMittal Luxembourg et l'Université du Luxembourg sont d'excellents partenaires qui partagent un intérêt soutenu pour l'innovation et la recherche dans le domaine de la construction hautement technologique en acier. Cette coopération de recherche nous permet aussi d'attirer les meilleurs étudiants. Je me réjouis d'avance de ces trois nouvelles années de collaboration en toute confiance avec un partenaire de choix », explique Olivier Vassart, directeur général de la recherche et du développement pour les produits longs d’ArcelorMittal.

La construction du nouveau laboratoire sur le Campus de Belval est déjà achevée. En 2016, le laboratoire d'étude de l'acier et de l'acier composite de la Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication (FSTC) de l'Université du Luxembourg sera transféré sur le Campus de Belval et poursuivra ainsi ses activités à proximité immédiate de l'aciérie d'ArcelorMittal Belval.

© Laure Delaporte / Atelier d’Architecture Anthony Bechu Tom Sheehan

Aarbecht

Ech sichen
Aarbecht
Du bass op der Sich...

... no enger Aarbecht? Schreif dech esou séier wéi méiglech beim Aarbechtsamt (Agence pour le Développement de l’Emploi - ADEM) als aarbechtssichend an.

Hei gi verschidde Servicer fir Leit proposéiert, déi an denger Situatioun sinn: Hëllef beim Schreiwe vun engem CV, Virbereedung op den Entretien beim Patron, Propositioun vun oppene Plazen, … . D’Aarbechtsamt ass och zoustänneg fir d’Chômage-Indemnitéit, déi ënnert bestëmmte Konditiounen ausbezuelt ka ginn. Des a weider Informatioune fënns du och um Site vun der ADEM:

www.adem.public.lu

D’ADEM...

...bitt fir Jonker bis 30 Joer speziell Moossnamen un. Wéi ee Kontrakt op dech zoutreffe kann, deelen dir deng Beroder vum Aarbechtsamt mat: 

Verschidden aner Site...

...ginn dir d’Méiglechkeet no enger Aarbechtsplaz ze sichen; hei eng kleng Auswiel:

Beruffer

Info iwwer
Beruffer
Du weess nach net genee...

... wéi ee Beruff dech interesséiere kéint oder wéi eng schoulesch Viraussetzungen erfëllt musse sinn fir e bestëmmte Beruff léieren ze kënnen; da bass du hei genee richteg:

beruffer.anelo.lu

Gehei och emol ee Bléck...

...op de Klischee typesche Fraen- oder typesche Männerberuff. E Mol am Joer hues du d’Méiglechkeet beim Girls’Day-Boys’Day matzemaachen a fir dech atypesch Beräicher kennenzeléiren. All weider a wichteg Informatioune fënns du hei:

www.girls-day.lu
www.boys-day.lu

Denkst du e Beruff ...

... an der Industrie oder ICT (Information and Communications Technology) wier eppes fir dech?

Siichst du e Stage an déi Beräicher?

Dëse Site kann dir wéiderhëllefen :

www.hellofuture.lu

Erfahrunge sammelen

Ech wëll éischt
Erfahrunge sammelen
Eng gutt Méiglechkeet...

...sech e konkret Bild iwwert d’Beruffsliewen ze verschafen ass et an de Schoulvakanze schaffen ze goen. Hei fënns du eng sëllechen Offere fir däin nächste Vakanzenjob:

www.jobs.youth.lu

Du engagéiers dech gären...

...an denger Fräizäit fir eng gemengnëtzeg Saach? Klick dech eran a vläit ass jo och fir dech eng passend Aufgab derbäi:

www.benevolat.public.lu

Du hues deng Schoul ofgebrach,...

...méchs grad eng Paus oder wëlls virun dengem Start an d’Beruffsliewen nach eppes erliewen? Da kann et sinn dat e Fräiwëllegendéngscht genee dat ass wat s du sichs:

www.volontaires.lu

Hëllef / Berodung

Ech brauch
Hëllef / Berodung
Zanter Januar 2012...

...gëtt et d’Maison de l’Orientation op der Stäreplaz an der Stad. Ënnert engem Daach fannen sech hei verschidde Servicer, déi individuell op deng Froen zur Orientatioun aginn, respektiv dech op aner kompetent Servicer verweisen, déi dir weiderhëllefen.

Informatiounen zu deenen eenzelne Servicer, Uspriechpartner, Ëffnungszäiten, … ginn et op:

www.maison-orientation.lu

Och di verschidde Beruffskammeren...

...si fir dech do, wann s du Froen zur Beruffswelt hues:

Chambre d’agriculture: www.lwk.lu
Chambre de commerce www.cc.lu
Chambre des fonctionnaires et employés publics www.chfep.lu
Chambre des métiers www.cdm.lu
Chambre des salariés www.csl.lu

Informatiounen...

... zum Recrutement beim Staat fënns du um Site:

www.fonction-publique.public.lu

Méiglechkeeten

Wat si meng
Méiglechkeeten
ACT! JEUNES
Hues du nach aner Froen...

...déi dir um Häerz léien an deng berufflech oder schoulesch Orientatioun betreffen, da komm bis laanscht an der Maison de l’Orientation:

www.maison-orientation.lu

Weise wat ech kann

Ech wëll
Weise wat ech kann
Am „ePortfolio“

... kanns du deng Dokumenter a Certificate sammelen an deng Stäerkten a Kompetenzen erkenne fir ze weise wat s du kanns.
De „Portfolio fir Jonker“ gëtt et och op Pabeier fir deng Talenter an däin Engagement an enger iwwersiichtlecher Manéier festzehalen.

eportfolio.anelo.lu

 

 

 

Et gi vill Méiglechkeeten...

... op di eng oder aner Manéier aktiv ze sinn an dobäi seng Kompetenzen ze entwéckelen: Doheem, an engem Veräin, mat Frënn oder och soss an denger Fräizäit léiers du niewebäi nei Saachen. Maach eppes draus!

Mam Self-Assessment fënns du raus wou deng Stäerkte leien a wat dir wichteg ass am Beruff! Mell dech un iwwer:

self-assessment.anelo.lu

Deen een oder anere...

...schafft scho méi laang an engem Beruff ouni e Schoulofschloss an deem Beräich ze hunn. Wann dat de Fall ass dann denk emol driwwer no dir deng Erfahrung unerkennen ze loossen.

Méi Informatiounen dozou fënns du op:

www.men.lu

News

09.05.2017 Léierplazendag
Es-tu à la recherche d'une place d'apprentissage? Siichst du eng Léierplaz? Jeudi le 18 mai de 8h à 18h à la City Concorde Donneschdes, den 18. Mee, vun 8 bis 18 Auer an der City Concorde
08.03.2017 Girls' Day Boys' Day - den 24. Mee 2017
Die Teilnahme am GDBD 2017 ist Schülern der Klassen 8e und 9e der technischen Sekundarschule und Schülern der Klassen 6e und 5e des Gymnasiums vorbehalten. Die Einschreibungen finden vom 15. März bis zum 15. Mai statt. Für weitere Informationen:...
19.10.2015 La politique d’immigration dans l’Union européenne
Depuis plusieurs mois, la crise des réfugiés fait la une des médias, alors même que la Commission européenne s’efforce de trouver un consensus autour de solutions politiques permettant de faire face à un flux de migrants sans précédents aux...
16.10.2015 Nomination pour la « ATOZ Chair for European and International Taxation »
Le professeur Werner Haslehner a commencé son activité dans la cadre de la chaire à la fin du semestre dernier. Ses recherches se focalisent sur le droit fiscal international, la politique fiscale et la législation européenne. Avant d’occuper ce...
16.10.2015 Université & City Marketing - les enjeux locaux & nationaux
L’Université à Belval est aujourd’hui une réalité. Les attentes sont grandes face à cette nouvelle étape de la reconversion des friches industrielles. C’est tout l’ancien bassin sidérurgique et minier qui en espère des retombées. En termes d’image,...
Info iwwer
Ech sichen
Ech wëll
Ech brauch

corner

corner

Ech wëll éischt
Wat si meng

News

09.05.2017 Léierplazendag Es-tu à la recherche d'une place d'apprentissage? Siichst du eng Léierplaz? Jeudi le 18 mai de 8h à 18h à la City Concorde Donneschdes, den 18. Mee,...

Tools